• Markedet for useriøse transportselskaper skapes av norske transportkjøpere som vil ha tjenester kun basert på pris og fullstendig fravær av kvalitetsparameter, hevder artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Seriøse transportører utkonkurreres av piratmarkedet

Ved trafikktelling gjort av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i 2013 viste det seg at i Agder og Rogaland er cirka 30 prosent av tunge kjøretøy på utenlandske skilter.