Sørlandet og det grønne skiftet

Næringslivet må ta innover seg togradersmålet når nye investeringer skal gjøres. Hvis ikke vedder en mot nødvendig klimapolitikk.