• Artikkelforfatterne mener regionen trenger et bredt tilfang av utdanninger, og ikke bare de som er skreddersydd til teknologibransjens behov her og nå. FOTO: ARKIV

Kompetanse som driver

Utdanning «vaksinerer» mot en del levekårsutfordringer, og særlig arbeidslivsutfordringer. Derfor bør vi jobbe bredt for å øke befolkningens utdanningsnivå.