• Mike 1.jpg

Ansvar for eget omdømme

Den arbeidskraften Sørlandet så sårt trenger, vegrer seg mot å komme hit. Abortdukker virker avskrekkende.