• Et nytt krav fra skattemyndighetene skaper problemer for Kilden. FOTO: Torstein Øen

Uholdbart momskrav

Verken Kilden eller andre kulturinstitusjoner kan leve med det nye momskravet fra skattemyndighetene. Her må regjeringen skjære gjennom.