Kristiansands omdømme – anyone?

Om det er slik at Kristiansand er tjent med tilflytning og innvandring av folk flest, men kanskje i særlig grad såkalt hjernekraft og innovatører, hva er da avgjørende for at den potensielle innflytteren skal velge vår deilige by framfor eksempelvis grenlandsområdet?