Talentutvikling for de få

Alvoret i Erikssons forslag om å sette attføring på anbud handler faktisk ikke dypest sett om hvem som skal gi tilbud, men om hvem som skal få.