Ordføreren og regiontenkning

Det er ikke ordføreren i Kristiansand sin oppgave å redusere verdien av fast eiendom i Arendal.