Tilbakeslag for Agder?

Alf Holmelid i Vest-Agder SV er i et innlegg i Fædrelandsvennen 22.04.14 fortørnet over manglende representasjon fra Agder i utvalget som skal se på finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.