• Artikkelforfatteren ønsker å stille spørsmål ved om det virkelig er mulig å forstå denne boken; noe mange sikkert vil oppleve som provoserende. FOTO: SCANPIX

Er det mulig å forstå Bibelen?

Bibelen er en historisk bok som må leses historisk, mot sin historiske bakgrunn. Ellers havner man i et fortolkningsmessig (hermeneutisk) og teologisk uføre.