Dårlig vedlikehold i kommunale boligbygg

Åpent brev til Kristiansand Boligselskap KF.