Bøndenes aksjoner

Hvis bondeorganisasjonene er ute etter sympati, bør de tenke nøye gjennom aksjonsformene.