• Her, for ikke lenge siden, ble gammel tid gjenskapt. Nicolai Wergeland (t.v i Arild Smith-Tønnesens skikkelse) og grosserer Ole Clausen Mørch (Torgny Solheim) ønsker hverandre lykke til på Eidsvoll. FOTO: ARKIV

Nicolai Wergeland

Nicolai Wergeland var utsending frå Kristiansand til Riksforsamlinga på Eidsvoll.