Kristiansand som storby?

Kristiansand rommer mange muligheter.