En oppfordring!

Siden min bank Plussbank nå er slått sammen med Sparebanken Sør, skal den også være med å sponse stadion.