• Hans Nielsen Hauges største folke-pedagogiske innsats består i at han vekket leselysten i store deler av folket, skriver innsenderen. FOTO: ARKIV

Fra undersått til medborger

I Norge har kristen tro og etikk infiltrert landets lovverk siden kristendommen ble innført ved Olav den hellige.