• På årsmøtet i Vest-Agder Ap i 2010 ble det vedtatt å be regjeringen legge til rette for «Like muligheter ved alle universitetene», skriver artikkelforfatterne. FOTO: Kjartan Bjelland

Endelig!

Universitetet i Agder er en av landsdelens største og viktigste arbeidsplasser med 1000 ansatte og 11000 studenter. Arbeiderpartiet i begge fylkene har i årevis kjempet for en mer rettferdig finansiering innenfor universitet— og høyskolesektoren både innenfor eget parti og i andre politiske fora.