Opsjonenes paradoks

Det er ikke vanskelig å forstå at politikere og folk flest reagerer på at lederne i Telenor, som har staten som majoritetseier, har en lønnspakke som ligger hinsides «normale» lønnsvilkår for norske bedriftsledere.