Nullvisjon - Ja, delvis

Det finnes kun to ord for en slik ønsket politikk: brutal og hjerterå.