• ALTERNATIVER? Statens vegvesen mener at det i dag ikke finnes gode alternativer til veisalt, men at de arbeider aktivt for å få ned saltmengden for å spare miljøet. FOTO: ARKIV

Tør vi slutte med salt?

Statens vegvesen vet godt at veisalt kan ødelegge drikkevann, skade vegetasjon og få biler til å ruste. Likevel salter vi for å berge liv og helse på veiene, og for å få folk fram.