• FYSISK AKTIVITET: Artikkelforfatterne påpeker viktigheten av nok tid til barnas frie kulturelle utfoldelse, og nok tid til boltring, lek og fri kroppslig utfoldelse. Bildet er fra forberedelse til kranselag i den nye museumsbarnehagen på Tveide i Birkenes. Håkon Klokkhammer, Johannes Korsvik Netland, Mathias Flaa og Nora Grødum Hovland fikk full sjau med å bære kransen bort til håndverkerne på byggeplassen. Bygget er endelig er under tak (februar 2013). FOTO: ARKIV

Små barn i store hus

Barnehagen er ikke en erstatning for den tilknytningen som skjer mellom foreldre og barn – den er et viktig supplement. Og da trenger vi en diskusjon på samfunnsnivå der vi tør å stille kritiske spørsmål om hva slags barnehager vi bygger.