Kompetansestrid på Sørlandet

Hvor ønsker styret i Sørlandets sykehus HF alle avdelingene lokalisert i fremtiden?