• vinterpåske_jegers4.jpg FOTO: ARKIV

Ferdsel i skiløyper

En allmenngyldig regel er at alle som ferdes på annen manns grunn skal opptre hensynsfullt.