Fremtidens E39

Byer og tettsteder bør i størst mulig grad skjermes fra den kommende europaveien.