• LENKE: Fotlenka sender informasjon om alle bevegelser til en basestasjon i huset. Beveger den innsatte seg utenfor huset, går alarmen. FOTO: ARKIV

Hjemmesoning som virker

Den som soner med elektronisk kontroll, fullbyrder ubetinget fengselsstraff.