Tegnander og toleranse

Kan begrepet toleranse være ukjent for Tegnander?