Vil kutte i alderspensjonen

Jeg frykter at Frp fremover må innstille seg på et ensidig "politisk kosthold" med mye kamelspising!