Uviss framtid

Det er som eg alt kjenner frykten lurar.