Lokale preferanser for beredskap og verdiskapning

Det er økonomiske hensyn som ligger bak ønsket om større energiselskaper.