Bred tilnærming i åpen prosess

Tilsvar til Arvid Grundekjøns kronikk fredag.