Når voksne ikke tar barns krenkelse på alvor…

Det er bekymringsfullt når vi ser at barnevernet i stor grad henlegger alvorlige bekymringsmeldinger. Hvor stor prosenten er – er uklart.