Oppskrift på økt sykefravær?

Jeg drømte at Siv Jensen var blitt statsminister.