• FARE: Ungdommer som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter ruser seg mer enn andre. Særlig gjelder det ungdommer som trekker til Kvadraturen på kveldstid. FOTO: Scanpix

Oppløftende om ungdommers rusbruk