• Utdrag fra innlegg som ble fjernet fra nettdebatten på Fædrelandsvennens Facebook-side onsdag kveld.

Språket som et farlig våpen

Ordbruken i nettdebatten om tiggere er rett og slett skremmende. Dessverre er det noen politikere som ikke ligger langt etter.