• ITALIA: Ved valget i Italia i februar stemte hver tredje person på Fem Stjerner-bevegelsen, skriver artikkelforfatteren. Bevegelsen oppstod fordi Beppe Grillo ikke lenger ville akseptere systemet. FOTO: SCANPIX

Hånd i hånd vandrer makten og avmakten i demokratiets korridor

Dypt i hvert menneske ligger behovet for å føle at vi betyr noe og at vi gjennom valg og handling kan påvirke samfunnet i ønska retning. Når vi gir fra oss makta til noen som skal forvalte den på vegne av oss, ligger det en anerkjennelse av at ansvaret skal brukes til arbeid for fellesskapet.