• KVALITET: I Norsk kulturskoleråd skal man gjøre sitt ytterste for å utvikle og bedre kvaliteten i kulturskolen, både hva gjelder bredde og spissing, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Kilden, da Kulturskolen i Kristiansand feiret sitt 50-årsjubileum tidligere i år. FOTO: ARKIV

Kulturskoletimedebatt på feil kurs

Norsk kulturskoleråd har ønsket kulturskoletimen velkommen.