KrF og regjeringsforhandlingene

I politikken er det ofte nødvendig å tenke pragmatisk.