Reservasjonsrett for leger

Martin Luther talte Roma midt i mot.