Ny statsråd

Det er faktum at problemene med rus blir stadig større.