• Beboerne i området har mange betenkeligheter, skriver artikkelforfatteren, men de er først og fremst bekymret for sikkerheten på veiene, både for biler, syklister og ikke minst skolebarn som skal ferdies i et område med sterk økning i trafikken. FOTO: SCANPIX

Sett fra en venstrepolitikers perspektiv

Den foreslåtte utbyggingen på Støodden utfordrer vedtatte planer for byutvikling.