Modig om egenandeler

Høie har rett i at det er behov for en gjennomgang av prioriteringene i helsesektoren.