Styringen av HiA

HiA står på terskelen til å bli universitet med forventninger om at det skal fungere som en motor for landsdelens utvikling.