Vei i vellinga

Norsk samferdselspolitikk har vært en sammenhengende unnlatelsessynd de siste 40 årene. Store deler av det norske veinettet befinner seg på u-landsnivå. Norge er i dag det eneste vestlige land som ikke har et moderne veinett.