Krevende jobb

Dagrun Eriksen er Kristelig Folkepartis nye frontfigur i Vest-Agder etter Jon Lilletuns bortgang. Hun står foran en krevende jobb.