Smålig kutt

Domsmenn i forliksrådene gjør en svært viktig innsats for samfunnet. I sivile saker forsøker de blant annet å bidra til forlik mellom parter som ellers ville gått videre i rettssystemet.