Agderbyen – én arbeidsmarkedsregion

Størrelse på arbeidsmarkedene er avgjørende for mulighetene for den mest kompetente arbeidskraften. Utviklingen går mot større arbeidsmarkeder.