Uten innvandring stopper Sørlandet

Med de forutsetningene som er lagt til grunn, er det beregnet en underdekning på arbeidskraft i Kristiansands-regionen på 7000 i 2025.