Hjelp, religionene er over oss!

Avsetter man en gud, innføres bare nye. Få mennesker er i enhver forstand gudløse.