I strid med Grunnloven?

Kristiansand kommune har gått svært langt i å avskaffe den private eiendomsrett i innføringen og ikke minst i praktisering av sin fortettingspolitikk.