Krusifiks, minaret og politisk miks

Jeg tror vi er ved en avgjørende korsvei — om jeg får lov å bruke dette kristne begrep - med hensyn til menneskerettighetene.